... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Associats

L'Empresa Familiar Andorrana, fonamenta la seva activitat social, en la formació en els processos de traspàs generacional, així com en el foment de l'emprenedoria en activitats de caire empresarial. Compartir l'experiència d'empresaris, el seu testimoni i la col·laboració amb acadèmics i investigadors d'empresa familiar, constitueix l'essència de la generació de valor per als nostres associats.