... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Socis Estratègics

L’organització i celebració anual d’alguns dels actes més representatius, ara com Fòrums d’empresa familiar i Cicles d’empreses familiars, compta amb la col·laboració i suport de diferents entitats financeres.

 

El Cicle d'empresa familiar, es desenvolupa durant el primer semestre de l'any natural i compta amb la col·laboració de les entitats Crèdit Andorrà i MoraBanc. El seu model, de caràcter tècnic i formatiu, s'ha dut a terme en XV edicions.

 

El Fòrum, es duu a terme habitualment el darrer trimestre de l'any natural. El seu format incorpora la participació institucional. També és habitual comptar amb ponents i representants empresarial molt significatius. L'organització d'aquest esdeveniment, compta amb el co-patrocini de les entitats Andbank, Crédit Andorrà i Morabanc.

 

L'Associació es reserva el dret de poder impulsar i organitzar nous esdeveniments en el futur, d'acord amb el seu objecte fundacional.

 

Andbank, Crèdit Andorrà i MoraBank, amb les quals es comparteixen continguts fundacionals, recollits en convenis de col·laboració específics.