... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Esdeveniments

L'Empresa Familiar Andorrana, organitza amb periodicitat anual, les activitats i esdeveniments de l'Associació, a través d'una programació que planteja la Junta Directiva i aprova l’Assemblea Anual dels Associats.

 

La metodologia que inspira aquesta programació anual, utilitza sovint la participació d'empresaris experimentats en temàtiques específiques d'empresa familiar i acadèmics i prescriptors de prestigi professional i educatiu.

 

Aquests esdeveniments obeeixen al següent esquema d'activitats:

 

·Assemblea Anual de l'EFA

·Cicle anual d'Empresa Familiar

·Fòrum Anual d'Empresa Familiar

·Formacions

·Actes específics

·Seguiment puntual dels marcs normatius i reguladors de l'empresa

·Impuls de treballs i publicacions d’interès

 

 

La programació d'activitats per al 2015 i la memòria d'actes celebrats durant el 2014, es troben detallats.