... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

ABRIL

 

Dijous 14: Conferència: "Silicon Valley: els nous models de negoci, una opció real per a Andorra" Ponent: Francisco Palao, COO de "Exo Works"

Dimecres 20: Assesmblea EFA 2015

Dimecres 20: Conferència: "European Family Group: compromís per la defensa dels legítims interessos de les empreses familiars europees" Ponents: Alfonso Líbano i Jesús Casado

  

 

MAIG

  

Dimarts 10: Conferència: "El turisme xinès a Europa: un escenari al qual Andorra no hi pot renunciar" Ponent: Dr. Hou de Qian

 

 

JUNY

 

Dies 3,4 i 5: International Summit FBN Next Generation Tälberg, Sweden

Divendres 17: XVIIIè Cicle d'Empresa Familiar.

A definir: Presentació memòria 2015i programació 2016

  

 

SETEMBRE

   

Cap de setmana: Formació Joves d'Empresa Familiar

 

 

OCTUBRE

  

Darrers de mes: Congrés Nacional de l'Institut d'Empresa Familiar

 

 

NOVEMBRE

 

Dies 2,3,4 i 527è FBN Global Summit, Suhzou, Xina

Dilluns 21: 15è Fórum d'Empresa Familiar Andorrana

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nota:   Les sessions són susceptibles d’ésser modificades en el contingut i en la data precisa.