... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Resum 2012

·10 de febrer:

Les claus de la crisi de l'euro: escenaris de futur

A càrrec del Sr. José Ignacio Goirigolzarri, vicepresident de la Deusto Business School.

·15 de març:

Reformes per a la reactivació econòmica

A càrrec de M.I. Ministre d'Economia i Territori i M.I. Ministre d'Afers Exteriors; els Srs. Jordi Alcobé i Gilbert Saboya.

 

·20 d'abril:

Zinio Internacional: les oportunitats de l'economia digital

A càrrec del Sr. Joan Solà, President de Zinio Internacional.

 

·30 de maig:

Assemblea general

Eleccions: renovació de la Junta Directiva per al període 2012-2017

 

·11 de juny:

Mitjans de comunicació

La Sra. Cristina Viladomat i el Sr. Joan Tomàs van presentar el XIVè Cicle D'empresa Familiar i Qualitat, als mitjans de comunicació.

 

·22 de juny:

XIVè Cicle d'Empresa Familiar Andorrana i de Qualitat: Formació per a consellers d'empreses familiars

A càrrec del Prof. Joan Roure, professor d'emprenedoria de l'IESE.

 

·28 de juny:

Andorra Té Futur: anàlisi i propostes per a un acord estratègic

Treball conjunt de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS); la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la pròpia Empresa Familiar Andorrana (EFA).

 

·27 de setembre:

Optimitzar la planificació fiscal del patrimoni empresarial i familiar al Principat d'Andorra

A càrrec del Sr. Juan-José López-Burniol, Notari de Barcelona i ex-magistrat del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra; i amb la col·laboració del Sr. Isidre Bartumeu Martínez, Notari de les Valls d'Andorra.

 

·11 de novembre:

Instituto Empresa Familiar

Assistència per part de la Secretaria Tècnica al XVè Congrés Nacional de l'empresa familiar organitzat per l'Instituto de la Empresa Familiar.

 

·14 de novembre:

Mitjans de comunicació

La Sra. Cristina Viladomat i el Sr. Joan Tomàs van presentar l'IIè Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana; als mitjans de comunicació.

 

·19 de novembre:

IIè Fòrum d'Empresa Familiar Andorrana: diversificació de l'economia andorrana

Presidit per M.I. Sr. Antoni Martí, Cap de Govern d'Andorra; i M.I. Sr. Jordi Cinca, Ministre de Finances i de Funció Pública.

 

·20 de novembre:

Trobades Institucionals: reformes i reactivació

Suggeriments dins del marc del document de l'Andorra Té Futur, amb el M.I. Cap de Govern, Sr. Antoni Martí i amb el M.I. Ministre de Finances i Funció Pública, Sr. Jordi Cinca.