... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Nosaltres

Som una associació d’empreses familiars andorranes que atenen a l’estudi i investigació de problemes privatius d’aquestes. També molt interessades en el desenvolupament i implementació de models de gestió de qualitat total.

 

En l’associació programem activitats d’interès rellevant per als seus associats en el marc de continguts específics d’empreses familiars. Entre els més significatius destacarien els relatius a la planificació i successió familiar, a la incorporació de membres de família en els òrgans d’administració de les empreses i a la difusió dels models de gestió de qualitat total en les empreses familiars que operen al Principat d’Andorra.

 

Per promoure-les, es fa ús dels seus dos Comitès interns operatius com són el Comitè de Desenvolupament Corporatiu i el Comitè de Formació i Investigació.

 

Aquests són alguns dels objectius de l'Associació:

 

·Millorar, a través de programes de formació, els cercles d’empresa i de família (protocol, negociació, consell d’administració).

 

·Potenciar les conferències amb empresaris i/o personalitats, amb continguts d’interès per a les empreses familiars.

 

·Potenciar les noves generacions d’empresaris andorrans i la seva integració a les empreses familiars.

 

·Impulsar la formació de l’emprenedoria, com un valor formatiu essencial de les noves generacions.

 

·Impulsar propostes de reforma, que millorin el marc competitiu de les empreses.