... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Activitat Internacional

Hem consolidat l’acreditació de l’EFA com a entitat compromesa amb el país, amb la formació, divulgació i en l’excel·lència empresarial com a agent econòmic. Hem establert diferents nivells de comunicació i col·laboració, alguns en base a convenis específics, amb associacions d'àmbit internacional.