... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Els Nostres Valors

El camí que vàrem iniciar pretenia identificar i defensar els interessos comuns i propis de les empreses familiars. Aquesta dinàmica associativa és un fenomen propi de molts països que viuen en llibertat, en els quals les empreses familiars juguen un rol essencial, en tant que agents econòmics. 

 

Les activitats i les actituds de les diferents empreses familiars andorranes se sustenten en valors tradicionals de la societat andorrana. Els tres valors més compartits, segons es desprèn de diferents enquestes o treballs duts a terme, són: la il·lusió per al treball en si mateix, la confiança entre els membres de la família empresària i el treball en equip per a l’assoliment dels objectius empresarials. També està en l’esperit dels propietaris d’empreses familiars l’esforç i la voluntat de traspassar un patrimoni empresarial a les generacions futures. Per últim destacar un elevat compromís amb el nostre país, el Principat d’Andorra, seu i origen de l’activitat empresarial i de les famílies.