... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Fòrums:

Cada any l'EFA organitza un fòrum amb una temàtica actual i relacionada amb l'activitat de l'associació, constituint una celebració empresarial significativa al Principat d'Andorra.

 

En els darrers 6 anys s'han celebrat els fòrums que a continuació es detallen: