... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Publicacions:

A continuació es presenten les diverses publicacions elaborades per la pròpia Empresa Familiar Andorrana, en col·laboració amb altres entitats i personalitats:

ARQUITECTURA HUMANA DE L'EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

La identitat i el futur d'un país.

ANDORRA TÉ FUTUR

Anàlisi i propostes per a un acord estratègic.


EMPRESA FAMILIAR I SUCCESSIÓ

En l'ordenament jurídic del Principat d'Andorra.

L'ECONOMIA D'ANDORRA AL SEGLE XXI

Necessitat d'un nou marc fiscal davant els reptes de futur.


EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA

5 anys de presència 2002 · 2007

INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA